Hà thủ ô trắng

củ hà thủ ô trắng có lõi màu trắng

củ hà thủ ô trắng có lõi màu trắng nhìn ngoài thì giống hệt nhau nhưng khi bổ đôi thì hà thủ ô trắng màu trắng còn hà thủ ô đỏ màu đỏ chi rphân biệt được khi bổ làm đôi và hà thủ ô đỏ có lõi loại trắng thì không. loại trắng hiếm hơn loại đỏ nhưng không tốt bằng lọa đổ cần phân biệt rõ 2 loại đều có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe nhưng cân dùng đúng cách

Ý kiến bạn đọc (0)

0971.693.131