Rượu sâm đá – rượu sâm xuyên đá

Rượu sâm đá - sâm xuyên đá

Nhận được loại sâm đá, tôi đã đem đi gặp 1 số chuyên gia dược chất, nhưng ko ai biết đây là mẫu sâm gì. Loài thực vật này có lẽ cũng chưa được nghiên cứu ở Việt Nam. Điều này là bình thường, vì thực vật ở nước ta, nhất là những loài trong rừng sâu rất phổ thông , phong phú. Là người mang nhiều kinh nghiệm về sâm Ngọc Linh, chỉ cần ngửi mùi, hoặc hơn nữa là sắc nước uống, tôi khẳng định sâm đá rất quý, rất giàu saponin. Tôi đã ngâm rượu sâm đá và thấy dậy mùi hoạt chất saponin. nếu như đem mẫu sâm này đi định lượng, thì hàm lượng saponin tổng hợp mang thể không kém sâm Ngọc Linh là bao. Điều quan yếu bây giờ là khiến sao bảo tồn được nguồn gen, bảo kê được quần thể sâm ít ỏi mà ông Lâm phát hiện. nếu như bảo tồn và nhân rộng được sâm đá, thì nước ta sở hữu thêm nguồn sâm rất quý. Cũng với thể, đây sẽ là phát hiện chấn động, ko kém gì việc phát hiện ra

Ý kiến bạn đọc (0)

0971.693.131